Solrigt første halvår

Solen har skinnet meget i det første halve år. Især i juni måned. Faktisk så meget at der i juni blev tilført 19% mere varme i lageret end i juni sidste år. Der har aldrig været så meget energi i varmelageret den 1. juli som i år. Lige knap 6000 MWh varme er der nu i lageret. Det betyder så også at lageret allerede er ved at være fyldt op. Nu gælder det om at holde lageret fyldt så længe som muligt hen i efteråret.

Konvertering af gas på værket

Som det blev fortalt på generalforsamlingen og i sidste nyhedsbrev, er vi i gang med at forberede et alternativ til naturgasforbruget. Vi har sendt et projektforslag ind til Haderslev Kommune som indeholder en 3 MW varmepumpe og en 2 MW fliskedel med tilbehør. Varmepumpen kan være der hvor gasmotoren nu står på værket. Energioptageren for varmepumpen skal placeres ved siden af ”motorrummet”. Der skal bygges en ny fliskedel med bygning og lager. Der er ikke plads på den nuværende grund. Gram Fjernvarme er derfor i dialog med Haderslev Kommune om køb af nabogrunden. Efter godkendelse af projektforslaget, skal der godkendes en VVM screening. Vi forventer stadig at et nyt anlæg kan sættes i drift i efteråret 2024.

En epoke er slut

Energistyrelsen fremsendte den 17. maj 2023 en bekræftelse på afgørelse om at Gram Fjernvarme er trådt ud af CO2-kvote ordningen. Dette er sket efter at gasmotoren endelig er taget ud af drift.
Den 1. januar 1996 var første dag gasmotoren blev startet og lavede strøm til elnettet. Samtidig blev varmen fra motoren pumpet ud i byen. Godt 60.000 drifttimer senere blev motoren slukket for sidste gang. Omkostningerne ved at opgradere motoren var simpelthen for dyre. Den 18 cylinder store Wärtsilä motor ydede ca. 7.500 hk. Eller lige så mange hestekræfter som 110 Citroen C1 biler tilsammen. Den brugte ca. 1.300 m³ naturgas i timen. Det er næsten lige så meget som et parcelhus bruger om året.

Den daglige drift

Nedgravning af fjernvarmerør på Industrivej har givet vejen nogle huller. I løbet af sommeren bliver der lagt et nyt slidlag på kørebanen så vejen bliver mere jævn at køre på. Derudover har der kun været nogle få mindre rørreparationer i foråret.
Toftlund Vandværk og Gram Fjernvarme har indgået en aftale om assistance til hinanden. Vi har været i Toftlund et par gange og hjulpet til. Og Toftlund Vandværk har fået måleudstyr til indmåling af vand- og fjernvarmerør. Det har vi benyttet os af.