Onsdag den 29. marts 2023 blev der afholdt generalforsamling i Gram Fritidscenter.
Der var et flot fremmøde på over 120 personer.
På generalforsamlingen redegjorde formand Johannes Schmidt for året der gik.
Her kunne han fortælle at fjernvarmeprisen falder fra 1.125,- kr. til 800,- kr. pr. MWh fra den 1. april.

Den daglige drift

Der har ikke været større renoveringer i 2022.
Der er investeret i en diesel generator på værket, så vi har mulighed for at levere varme ud i byen hvis der skulle komme nedbrud på elforsyningen.
Det er ikke sikkert det er med fuld varme, men der er mulighed for at sende varme ud, så vi forhåbentlig kan undgå nogen der ingen varme har eller der sker skader hos kunder eller i rørnettet.
Det har vi vurderet var nødvendigt efter udmeldingen om at der kan forekomme ”Brownout” i fremtiden. Brownout er en betegnelse for en manuel aflastning af elnettet hvis der er mangel på el.

Der finjusteres og trimmes stadigvæk med anlægget for at få den optimale produktion i forhold til den aktuelle pris og det solvarme vi nu får gemt i lageret. Opgaven med at holde øje med udsvinget på de forskellige priser på brændsel er ikke blevet mindre, med de rigtig mange og meget høje udsving på priser.

Hvad har vi gjort og hvad med fremtiden

Da der er krav om at naturgassen skal udfases, er man i gang med at undersøge alternativer. Sammen med et rådgiverfirma undersøges mulighederne for etablering af varmepumpe og biomasse.
Vi skal senest i 2024 fremlægge en plan for udfasning af naturgas og biogas, da det skal bruges andre steder end som opvarmning i fjernvarmeværker. Vi må dog godt bruge den som reservelast hvis der er behov for det. Vi har i 2022 søgt om tilskud til et projekt med varmepumper i en af Energistyrelsens puljer og her i januar 2023 fået tilsagn om 4,7 mill. kr, til et projekt med varmepumper.
Der er flere muligheder for at sammensætte det der skal erstatte naturgassen. Det kan være varmepumper evt. kombineret med biobrændsel. Som det ser ud nu, vil projektet give en besparelse på 2.300 kr. pr. hus pr. år. Besparelsen er afhængig af hvilken gaspris der regnes med. Så snart vi har et projekt der kan bruges til videre beslutning, vil de selvfølgelig blive forelagt forbrugerne til et informationsmøde og generalforsamling.
Alt det arbejde der er lavet for os til dato, er betalt af Energistyrelsens pulje til hjælp for høje varmepriser.

Solvarmen

Solvarmelageret blev brugt optimalt i 2022. Der har aldrig været så meget varme i lageret, og det kom til gode i de sidste måneder af året. Brugen af gas og el til opvarmning blev hermed reduceret i november og december.
Regnskabet viste et overskud på ca. 2 mill. Kr. Beløbet er blevet overført til 2023.

Udskiftning i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmet Allen Sølbek-Severin valgte at stoppe i bestyrelsen.
Lars Hansen (fra P. Lindberg Industri A/S) blev valgt uden modkandidat.

Varmecheck

Der har været mange henvendelser omkring varmechecken. Gram Fjernvarme ikke et af de varmeværker hvor vores kunder kan modtage varmechecken.