Solvarme i Gram  

Solvarmeanlægget i tal

10.073 m² etableret i 2009
34.727 m² etableret i 2015
– i alt 44.800 m² solfangere
3556 paneler
Effekt i alt 31 MW
Beregnet årlig varmeproduktion 18.000 MWh
Svarer til 50% dækning af varmeværkets årlige produktion
CO2-besparelse på 3.700 tons mindre CO2 udledning
Damvarmelager indhold 122.000 m³
– Mål på toppen: 110 x 125 m
– Dybde: 16,5 m
170 kW solcelleanlæg til produktion af el til pumperne