Gram Fjernvarme har afholdt generalforsamling

Onsdag den 29. marts 2023 blev der afholdt generalforsamling i Gram Fritidscenter

Der var et flot fremmøde på over 120 personer.

På generalforsamlingen redegjorde formand Johannes Schmidt for året der gik.

Her kunne han fortælle at fjernvarmeprisen  falder fra 1.125,- kr. til 800,- kr. pr. MWh fra den 1. april. Se takstbladet her.

Da der er krav om at naturgassen skal udfases, er man i gang med at undersøge alternativer. Sammen med et rådgiverfirma undersøges mulighederne for etablering af varmepumpe og biomasse. Der vil senere på året blive inviteret til forbrugermøde om projektet, og efterfølgende skal der tages beslutning på en generalforsamling.

Solvarmelageret blev brugt optimalt i 2022. Der har aldrig været så meget varme i lageret, og det kom til gode i de sidste måneder af året. Brugen af gas og el til opvarmning blev hermed reduceret i november og december.

Regnskabet viste et overskud på ca. 2 mill. Kr. Beløbet er blevet overført til 2023.

Bestyrelsesmedlemmet Allen Sølbek-Severin valgte at stoppe i bestyrelsen.

Lars Hansen blev valgt uden modkandidat.

Under eventuelt blev de nye alternative muligheder for opvarmning gennemgået nærmere.