Ændringer i prisniveauer grundet voldsomme stigninger i gas- og el-priser

Siden 1. januar i år er gaspriserne steget markant. Især efter sommerferien er priserne steget med 300%!

Elpriserne er steget med over 100%.

For at imødegå for store efterregninger, stiger varmeprisen pr 1. oktober. Den variable pris stiger med kr. 62,50 til i alt kr. 800,00 pr. MWh. Stigningen udgør i alt 5,96%.

Læs mere her.