Så gik den desværre ikke længere.

I Gram Fjernvarme har vi set os nødsaget til at hæve fjernvarmeprisen med 10% gældende fra den 1. oktober 2022. Samtidig varsler vi yderligere prisstigning den 1. januar 2023.

Varmeprisen i Gram Fjernvarme vil blive sat ned, hvis gas- og elpriserne falder igen. Det var tilfældet i april 2022, hvor vi sænkede prisen, efter den var blevet sat op den 1. januar 2022.

Prisstigning 1. oktober

Den 1. oktober 2022 hæver vi prisen på fjernvarme.

Prisstigningen skyldes, at priserne på gas og el er på himmelflugt. I januar måned lå gasprisen på ca. 8,- kr. pr. m3, sidst i august måned kostede 1 m3 naturgas 28,- kr. Altså en prisstigning på 3,5 gange.

For at imødegå dette, stiger MWh-time prisen fra 812,50 kr. til 925,00 kr. pr. MWh i de sidste 3 måneder af 2022.

For et standardhus udgør stigningen inklusive faste omkostninger 10% og 170,- kr. pr. måned. For en standardlejlighed udgør stigningen inklusive faste omkostninger 10,7% og 141,00 kr. pr. måned.

Alle øvrige priser er uændrede.

Den kommende aconto rate i november vil altså være 10% højere.

Forsyningstilsynet har givet lov til, at fjernvarmeselskaber kan hæve varmepriserne ud over 10% og 100,- kr. pr. måned, hvis særlige forhold taler herfor.

Kort varsel

Det korte varsel skyldes, at vi i Gram Fjernvarme har vurderet, at det er nødvendigt at hæve prisen hurtigere end de normale 3 måneders varsel. Det bunder i uforudselige og ekstraordinære energiprisstigninger, de store udsving på energimarkedet og for at imødegå tab. Hvis vi skulle overholde de tre måneders varsel, vil det betyde forhøjede omkostninger og gældsstiftelse for selskabet.

Du kan selvfølgelig altid se dit faktiske forbrug via selvbetjeningen på vores hjemmeside.

Prisen stiger yderligere 1. januar 2023

Da energikrisen ser ud til at fortsætte ind i 2023, og der dermed ikke er udsigt til fald i prisen på hverken, el, gas eller olie, må det desværre forventes, at vores produktionsomkostninger i 2023 vil stige yderligere. Derfor varsler vi allerede nu en yderligere prisstigning pr. 1. januar 2023.

MWh-prisen stiger fra 1. januar 2023 fra 925,00 kr. til 1.231,25 kr. pr. MWh.

For et standardhus udgør stigningen inklusive faste omkostninger 24,8% og 462,- kr. pr. måned. For en standardlejlighed udgør stigningen inklusive faste omkostninger 26,3% og 383,00 kr. pr. måned for en standardlejlighed.

Solfangere bruger strøm

Nogen vil måske undre sig over prisstigningerne, når vi i Gram Fjernvarme pt. producerer al varmen med vores solfangere. Men faktum er, at vi bruger strøm til at pumpe vandet rundt i solfangerne, og strøm til at pumpe varmen rundt i byen. Derfor mærker vi især de stigende elpriser her.  

Vores solvarmelager er allerede fyldt op til bristepunktet med varme. Nu gælder det om at beholde varmen, til den skal bruges i den kommende vinter. Vi slipper dog ikke for at bruge naturgas og el til opvarmning, når solvarmen slipper op. Det vil ske i starten af december måned, hvor temperaturen i varmelageret kommer under fremløbstemperaturen til forbrugerne.

Mulighed for betalingsaftaler

Vi er ganske bevidste om, at en prisstigning ikke er et ønskescenarie blandt forbrugerne, og vi står derfor også som altid til rådighed for at lave betalingsaftaler med dem, der kunne have behov for dette. Kan I allerede nu se, at I ikke kan klare hele stigningen ved forfald 1. november, opfordrer vi til, at I laver aftale om at starte betalingen allerede 1. oktober, så der bliver en ekstra indbetaling.

Klagevejledning kan findes på https://www.gram-fjernvarme.dk/klagevejledning/

Kontakt os via mail på post@gram-fjernvarme.dk eller telefon, 73 82 00 00.