Se takstbladet som PDF her.

Takster gældende for regnskabsåret 2022

Gældende fra 1. oktober 2022

FORBRUGSBIDRAG eksl. moms  Inkl. moms 
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh)740,00 kr.

925,00 kr.

EFFEKTBIDRAG
Fast afgift pr. m2 samlet beboet areal iflg. BBR30,00 kr.37,50 kr.
Ved fastsættelse af den enkelte aftagers antal m2 areal, der danner grundlag for den faste afgift, anvendes følgende beregning:
Bolig100%30,00 kr.37,50 kr.
Butik80%24,00 kr.30,00 kr.
Butik (fødevarer)40% 12,00 kr.15,00 kr.
Kontorer100% 30,00 kr.37,50 kr.
Værksteder m.m.60%18,00 kr.22,50 kr.
Lagerrum, produktion m.m.40%12,00 kr.15,00 kr.
Store sale40%12,00 kr.15,00 kr.
Dokumenterede A2 lavenergihus65%19,50 kr.24,38 kr.
Dokumenterede A1 lavenergihus47%14,10 kr.17,63 kr.
TARIFFER
Motivationstarif. Beregnes som et tillæg på 2% pr. °C af energiprisen ved for høj returtemperatur.
ABONNEMENTBIDRAG
Abonnementsbidrag pr. år 600,00 kr.750,00 kr.
Der kan opkræves 3 måneders aconto forbrug i depositum.
INVESTERINGSBIDRAG
Tilslutningsbidrag pr. m²100,00 kr.125,00 kr.
Fritliggende enfamiliehuse maks. 18.000,00 kr.22.500,00 kr.
Kæde-/rækkehuse maks. 12.000,00 kr.15.000,00 kr.
Etageboliger ol almene familieboliger maks. 9.000,00 kr.11.250,00 kr.
Ældreboliger maks.7.200,00 kr.9.000,00 kr.
Ungdomsboliger maks.3.600,00 kr.4.500,00 kr.
Erhvervs-/industriejendomme efter tilbud, dog maks. 100,- pr. m2
STIKLEDNINGSBIDRAG
Lb. meter Stikledning. Minimum 3000,-1.000,00 kr.1.250,00 kr.
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund indbetales tilslutningsafgift til kommunen20.000,00 kr.25.000,00 kr.
GEBYRER
Rykkergebyr 1. gangInkl. moms 100,00 kr.
InkassomeddelelseInkl. moms 100,00 kr.
Betalingsordning Inkl. moms 100,00 kr.
Ekstra udskrift af opgørelserInkl. moms 35,00 kr.
Ekstra adm.omkost. for kunder ikke tilmeldt BSInkl. moms 20,00 kr.
LukkegebyrInkl. moms 375,00 kr.
Åbnegebyr 375,00 kr.468,75 kr.
Flytteopgørelse65,00 kr.81,25 kr.
Ekstraordinær måleraflæsning med regning200,00 kr.250,00 kr.
Målerundersøgelse på stedet335,00 kr.418,75 kr.
Udbringning af måler165,00 kr.206,25 kr.
Fogedforretning, udkørende330,00 kr.412,50 kr.
Øvrige fogedforretnings udgifterDagspris
Afprøvning af måler (alm)Dagspris

Hvor intet andet er anført er alle priser er ekskl. moms

Copyright © Gram Fjernvarme 2022