Det har været et koldt forår.

Solen har ikke vist sig meget i marts og april, som vi har oplevet i tidligere år. Dette har ført til et øget forbrug af strøm og gas end sædvanligt. Særligt i april har solens fravær været mærkbart. I løbet af de første tre måneder af 2024 har solen produceret 30% mindre energi sammenlignet med sidste år.

Gasmotoren er kommet på pension.

Den gamle gasmotor, der blev installeret i 1995, er nu fjernet fra bygningerne. Motoren er solgt til Ungarn. Det var en udfordrende opgave at fjerne motoren, herunder nødvendigheden af at skære et stort hul i gavlen af bygningen. En enorm kran blev anvendt til at løfte motoren over på en blokvogn.

Alt tilbehør til motoren, såsom lyddæmpere og røggasvekslere, blev fjernet på samme måde som motoren. Dette har frigjort plads i bygningen til det nye projekt, der omfatter varmepumper og en pillekedel.

Projekt varmepumpe og pillekedel er i gang.

Bestyrelsen har underskrevet en kontrakt med Krebs A/S om levering af en 3 megawatt varmepumpe. Arbejdet er påbegyndt, og vi forventer at starte varmepumpen op senest ved årets udgang. Varmepumpen vil blive installeret i det rum, hvor gasmotoren tidligere stod. Energioptageren vil blive placeret udenfor på den nabogrund, som er erhvervet til formålet.

Pladsen til pillekedlen er gjort klar i kedelcentralen. Bestyrelsen har indgået en kontrakt med Linka A/S, der skal levere pillekedlen og det tilhørende udstyr. Pillekedlen vil fungere som spids- og nødlastforsyning og har en kapacitet på 2 megawatt varme.

Det ambitiøse og bæredygtige projekt forventes færdigbygget og klar til overdragelse i februar 2025. Både varmepumpen og pillekedlen forventes dog at levere varme fra november/december i år.

Generalforsamlingen

Formanden aflagde beretning på generalforsamlingen hvor han kunne se tilbage på et år, hvor gaspriserne normaliseredes. Dette medførte, at varmepriserne i år kunne fastholdes på samme niveau. Solvarmens udnyttelse nåede rekordhøjder i 2023, hvilket også påvirkede varmeprisen positivt.

Han kom ind på det omtalte projekt, som vil blive iværksat i løbet af 2024.

John Pies Christiansen og Preben Falkenberg blev genvalgt til bestyrelsen.

Fra kontoret

Når der sker et ejerskifte, modtager vi ikke altid forbrugsoplysningerne fra ejendomsmægleren. Derfor anbefaler vi, at man tager kontakt til sin ejendomsmægler for at sikre, at alle nødvendige oplysninger er blevet videregivet til os.