De nye vedtægter er blevet godkendt

På den ekstraordinære generalforsamling der blev afholdt onsdag den 6. april 2022, var der ét punkt på dagsordenen. Endelig vedtagelse af de nye vedtægter.

Vedtægterne blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2022. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal  beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på
generalforsamlingen. 

Der var dog ikke mødt halvdelen af andelshaverne (588 repræsentanter). Derfor skulle der afholdes ekstraordinær generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling var der mødt 7 stemmeberettigede andelshavere. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

 

De nye vedtægter kan læses her.