Sådan gik den ordinære generalforsamling 2022

Årets generalforsamling blev afholdt i Gram Fritidscenter. 115 forbrugere var mødt op for at deltage i generalforsamlingen, som blev afholdt efter Gram Vandværks generalforsamling, og efter en god middag.

Formand Johannes Schmidt berettede for året 2021 der gik og kunne fortælle at regnskabet havde en overdækning (overskud) på 2,4 mill. kr. som er brugt på en prisnedsættelse pr. 1. april 2022.

Til bestyrelsen stillede tre forbrugere op til  to pladser. Det blev til genvalg af John Pies Christiansen og Preben Falkenberg. Morten Jørgensen opnåede ikke nok stemmer.

Der blev stemt om forslag til ændringer af vedtægterne. Ændringerne blev vedtaget enstemmigt, men ikke med nok forbrugere tilstede, og det betyder at der skal være en ekstraordinær generalforsamling.

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 6. april 2022, kl. 17.00 på varmeværket, Sønderbyvej 24.

Dagsorden:

1  Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringerne kan ses her.