Se takstbladet som PDF her.

Takster gældende for regnskabsåret 2022

Gældende fra 1. januar 2022
FORBRUGSBIDRAG  eksl. moms  Inkl. moms
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh)  kr. 800,00  kr. 1.000,00
EFFEKTBIDRAG
Fast afgift pr. m2 samlet beboet areal iflg. BBR  kr.  30,00  kr.   37,50
Ved fastsættelse af den enkelte aftagers antal m2 areal, der danner grundlag for den faste afgift, anvendes følgende beregning:
Bolig 100%  kr.  30,00 kr. 37,50
Butik 80%  kr.  24,00 kr. 30,00
Butik (fødevarer) 40%  kr.  12,00 kr. 15,00
Kontorer 100%  kr.  30,00 kr. 37,50
Værksteder m.m. 60%  kr.  18,00 kr. 22,50
Lagerrum, produktion m.m. 40%  kr.  12,00 kr. 15,00
Store sale 40%  kr.  12,00 kr. 15,00
Dokumenterede A2 lavenergihus 65%  kr.  19,50 kr. 24,38
Dokumenterede A1 lavenergihus 47%  kr.  14,10 kr. 17,63
TARIFFER
Motivationstarif. Beregnes som et tillæg på 2% pr. °C af energiprisen ved for høj returtemperatur.
ABONNEMENTBIDRAG
Abonnementsbidrag pr. år kr. 600,00 kr. 750,00
Der kan opkræves 3 måneders aconto forbrug i depositum.
INVESTERINGSBIDRAG
Tilslutningsbidrag pr. m²  kr.           100,00  kr. 125,00
Fritliggende enfamiliehuse maks.  kr.     18.000,00  kr. 22.500,00
Kæde-/rækkehuse maks.  kr.     12.000,00  kr. 15.000,00
Etageboliger ol almene familieboliger maks.  kr.       9.000,00  kr. 11.250,00
Ældreboliger maks.  kr.       7.200,00  kr.   9.000,00
Ungdomsboliger maks.  kr.       3.600,00  kr.   4.500,00
Erhvervs-/industriejendomme efter tilbud, dog maks. 100,- pr. m2
STIKLEDNINGSBIDRAG
Lb. meter Stikledning. Minimum 3000,-  kr.       1.000,00  kr.  1.250,00
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund indbetales tilslutningsafgift til kommunen  kr.     20.000,00  kr.  25.000,00
GEBYRER
Rykkergebyr 1. gang Inkl. moms  kr.     100,00
Inkassomeddelelse Inkl. moms  kr.   100,00
Betalingsordning Inkl. moms  kr.  100,00
Ekstra udskrift af opgørelser Inkl. moms  kr.    35,00
Ekstra adm.omkost. for kunder ikke tilmeldt BS Inkl. moms  kr.   20,00
Lukkegebyr Inkl. moms  kr. 375,00
Åbnegebyr  kr.           375,00  kr.   468,75
Flytteopgørelse  kr.             65,00  kr.   81,25
Ekstraordinær måleraflæsning med regning  kr.           200,00  kr.  250,00
Målerundersøgelse på stedet  kr.           335,00  kr.   418,75
Udbringning af måler  kr.           165,00  kr.  206,25
Fogedforretning, udkørende  kr.           330,00  kr.  412,50
øvrige fogedforretnings udgifter Dagspris
Afprøvning af måler (alm) Dagspris
Hvor intet andet er anført er alle priser er ekskl. moms Copyright © Gram Fjernvarme 2022