Se takstbladet som PDF her.

Takster gældende for regnskabsåret 2022

Gældende fra 1. april 2022

FORBRUGSBIDRAG  eksl. moms   Inkl. moms 
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh) 650,00 kr. 812,50 kr.
EFFEKTBIDRAG
Fast afgift pr. m2 samlet beboet areal iflg. BBR 30,00 kr. 37,50 kr.
Ved fastsættelse af den enkelte aftagers antal m2 areal, der danner grundlag for den faste afgift, anvendes følgende beregning:
Bolig 100% 30,00 kr. 37,50 kr.
Butik 80% 24,00 kr. 30,00 kr.
Butik (fødevarer) 40%  12,00 kr. 15,00 kr.
Kontorer 100%  30,00 kr. 37,50 kr.
Værksteder m.m. 60% 18,00 kr. 22,50 kr.
Lagerrum, produktion m.m. 40% 12,00 kr. 15,00 kr.
Store sale 40% 12,00 kr. 15,00 kr.
Dokumenterede A2 lavenergihus 65% 19,50 kr. 24,38 kr.
Dokumenterede A1 lavenergihus 47% 14,10 kr. 17,63 kr.
TARIFFER
Motivationstarif. Beregnes som et tillæg på 2% pr. °C af energiprisen ved for høj returtemperatur.
ABONNEMENTBIDRAG
Abonnementsbidrag pr. år  600,00 kr. 750,00 kr.
Der kan opkræves 3 måneders aconto forbrug i depositum.
INVESTERINGSBIDRAG
Tilslutningsbidrag pr. m² 100,00 kr. 125,00 kr.
Fritliggende enfamiliehuse maks.  18.000,00 kr. 22.500,00 kr.
Kæde-/rækkehuse maks.  12.000,00 kr. 15.000,00 kr.
Etageboliger ol almene familieboliger maks.  9.000,00 kr. 11.250,00 kr.
Ældreboliger maks. 7.200,00 kr. 9.000,00 kr.
Ungdomsboliger maks. 3.600,00 kr. 4.500,00 kr.
Erhvervs-/industriejendomme efter tilbud, dog maks. 100,- pr. m2
STIKLEDNINGSBIDRAG
Lb. meter Stikledning. Minimum 3000,- 1.000,00 kr. 1.250,00 kr.
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund indbetales tilslutningsafgift til kommunen 20.000,00 kr. 25.000,00 kr.
GEBYRER
Rykkergebyr 1. gang Inkl. moms   100,00 kr.
Inkassomeddelelse Inkl. moms   100,00 kr.
Betalingsordning  Inkl. moms   100,00 kr.
Ekstra udskrift af opgørelser Inkl. moms   35,00 kr.
Ekstra adm.omkost. for kunder ikke tilmeldt BS Inkl. moms   20,00 kr.
Lukkegebyr Inkl. moms   375,00 kr.
Åbnegebyr  375,00 kr. 468,75 kr.
Flytteopgørelse 65,00 kr. 81,25 kr.
Ekstraordinær måleraflæsning med regning 200,00 kr. 250,00 kr.
Målerundersøgelse på stedet 335,00 kr. 418,75 kr.
Udbringning af måler 165,00 kr. 206,25 kr.
Fogedforretning, udkørende 330,00 kr. 412,50 kr.
Øvrige fogedforretnings udgifter Dagspris
Afprøvning af måler (alm) Dagspris

Hvor intet andet er anført er alle priser er ekskl. moms

Copyright © Gram Fjernvarme 2022