Se takstbladet som PDF her.

Takster gældende for regnskabsåret 2021

Gældende fra 1. oktober 2021

FORBRUGSBIDRAG  eksl. moms   Inkl. moms 
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh) kr. 650,00 kr. 812,50
EFFEKTBIDRAG
Fast afgift pr. m2 samlet beboet areal iflg. BBR kr. 30,00 kr. 37,50
Ved fastsættelse af den enkelte aftagers antal m2 areal, der danner grundlag for den faste afgift, anvendes følgende beregning:
Bolig 100%  kr. 30,00 kr. 37,50
Butik 80%  kr. 24,00 kr. 30,00
Butik (fødevarer) 40%  kr. 12,00 kr. 15,00
Kontorer 100%  kr. 30,00 kr. 37,50
Værksteder m.m. 60%  kr. 18,00 kr. 22,50
Lagerrum m.m. 40%  kr. 12,00 kr. 15,00
Store sale, fabrikshaller m.m. 40%  kr. 12,00 kr. 15,00
Dokumenterede A2 lavenergihus 65%  kr. 19,50 kr. 24,38
Dokumenterede A1 lavenergihus 47%  kr. 14,10 kr. 17,63
TARIFFER

Afkølingstarif. Beregnes for afkøling under 25 grader

Forbrug [MWh]*2%*(25 – afkøling [grader C ])

ABONNEMENTBIDRAG
Abonnementsbidrag pr. år  kr. 600,00 kr. 750,00
Der kan opkræves 3 måneders aconto forbrug i depositum.
INVESTERINGSBIDRAG
Tilslutningsbidrag pr. m² kr. 100,00 kr. 125,00
Fritliggende enfamiliehuse maks. kr. 18.000,00 kr. 22.500,00
Kæde-/rækkehuse maks. kr. 12.000,00 kr. 15.000,00
Etageboliger ol almene familieboliger maks. kr. 9.000,00 kr. 11.250,00
Ældreboliger maks. kr. 7.200,00 kr. 9.000,00
Ungdomsboliger maks. kr. 3.600,00 kr. 4.500,00
Erhvervs-/industriejendomme efter tilbud, dog maks. 100,- pr. m2
STIKLEDNINGSBIDRAG
Lb. meter Stikledning. Minimum 3000,-    kr. 1.000,00 kr. 1.250,00
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund indbetales tilslutningsafgift til kommunen  kr. 20.000,00 kr. 25.000,00
GEBYRER
Rykkergebyr 1. gang Inkl. moms   kr. 100,00
Inkassomeddelelse Inkl. moms   kr. 100,00
Betalingsordning  Inkl. moms   kr. 100,00
Ekstra udskrift af opgørelser Inkl. moms   kr. 35,00
Ekstra adm.omkost. for kunder ikke tilmeldt BS Inkl. moms   kr. 20,00
Lukkegebyr Inkl. moms   kr. 375,00
Åbnegebyr  kr. 375,00 kr. 468,75
Flytteopgørelse kr. 65,00 kr. 81,25
Ekstraordinær måleraflæsning med regning kr. 200,00 kr. 250,00
Målerundersøgelse på stedet kr. 335,00 kr. 418,75
Udbringning af måler kr. 165,00 kr. 206,25
Fogedforretning udkørende kr. 330,00 kr. 412,50
Øvrige fogedforretnings udgifter Dagspris
Afprøvning af måler (alm.) Dagspris

Hvor intet andet er anført er alle priser er ekskl. moms

Copyright © Gram Fjernvarme 2021