Takstblad 2018

Takster gældende for regnskabsåret 2018
Gældende fra 1. januar 2018
FORBRUGSBIDRAG Eksl. moms Inkl. moms
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh) kr. 470,00 kr. 587,50
EFFEKTBIDRAG
Fast afgift pr. m2 samlet beboet areal iflg. BBR kr. 19,00 kr. 23,75
Ved fastsættelse af den enkelte aftagers antal m2 areal, der danner grundlag for den faste afgift, anvendes følgende beregning:
Bolig 100% kr. 19,00 kr. 23,75
Butik 80% kr. 5,20 kr. 19,00
Butik (fødevarer) 40% kr. 7,60 kr. 9,50
Kontorer 100% kr. 19,00 kr. 23,75
Værksteder m.m. 60% kr. 11,40 kr. 14,25
Lagerrum m.m. 40% kr. 7,60 kr. 9,50
Store sale m.m. 40% kr. 7,60 kr. 9,50
Dokumenterede A2 lavenergihus 65% kr. 12,40 kr. 15,50
Dokumenterede A1 lavenergihus 47% kr. 8,80 kr. 11,00
TARIFFER
Afkølingstarif. Beregnes for afkøling under 25 grader Forbrug [MWh]*2%*(25 – afkøling [grader C ])
ABONNEMENTBIDRAG
Abonnementsbidrag pr. år kr. 400,00 kr. 500,00
Der kan opkræves 3 måneders aconto forbrug i depositum.
INVESTERINGSBIDRAG
Tilslutningsbidrag pr. m² kr. 100,00 kr. 125,00
Fritliggende enfamiliehuse maks. kr. 18.000,00 kr. 22.500,00
Kæde-/rækkehuse maks. kr. 12.000,00 kr. 15.000,00
Etageboliger ol almene familieboliger maks. kr. 9.000,00 kr. 11.250,00
Ældreboliger maks. kr. 7.200,00 kr. 9.000,00
Ungdomsboliger maks. kr. 3.600,00 kr. 4.500,00
Erhvervs-/industriejendomme efter tilbud, dog maks. 100,- pr. m2
STIKLEDNINGSBIDRAG
Lb. meter Stikledning. Minimum 3000,- kr. 1.000,00 kr. 1.250,00
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund indbetales tilslutningsafgift til kommunen kr. 20.000,00 kr. 25.000,00
GEBYRER
Rykkergebyr 1. gang Inkl. moms kr. 100,00
Inkassomeddelelse Inkl. moms kr. 100,00
Betalingsordning Inkl. moms kr. 100,00
Checkgebyr/ekstra udskrift af opgørelser Inkl. moms kr. 65,00
Lukkegebyr Inkl. moms kr. 380,00
Åbnegebyr kr. 380,00 kr. 475,00
Flytteopgørelse kr. 65,00 kr. 81,25
Ekstraordinær måleraflæsning med regning kr. 200,00 kr. 250,00
Målerundersøgelse på stedet kr. 335,00 kr. 418,75
Udbringning af måler kr. 165,00 kr. 206,25
Afprøvning af måler (alm) Dagspris
Afprøvning af måler (store) Dagspris

Hvor intet andet er anført er alle priser er ekskl. moms

Copyright © Gram Fjernvarme 2018