Sommer info

Sommeren er over os

Varmelageret bliver fyldt godt op med varme til efteråret og vinteren. Varmeproduktionen ligger 14% over sidste års produktion ved udgangen af juni måned. Det ideelle er at vi får en solrig august og september, inden varmesæsonen starter. Så har vi mulighed for at gemme mere til vinteren. Vi skal dog ikke klage. Isoleringen på låget betyder at varmetabet er minimeret.

I skrivende stund ser det rigtigt fornuftigt ud.

Energipriser lige nu

Den 10. juni kostede en m3 naturgas på spotmarkedet 7,27 Dkr. Den 11. juli kostede den 16,15 Dkr! Det er over 100% stigning på bare 1 måned. I Gram har vi ikke brugt naturgas siden april måned. Solen skinner fint, og det kan betyde at vi heller ikke skal bruge gas før sidst i november måned. Varmelageret fungerer rigtig godt nu.

Også elpriserne varierer meget over døgnet. Fra 3 øre/kWh til 36,50 Dkr./kWh siden midten af juni. Det er noget vi følger meget nøje.

Varmepriserne lige nu

Fra den 1. april 2022 blev varmeprisen pr MWh sat ned fra 1000 kr. til 812,50 kr. Det er meget svært at forudsige om priserne igen skal stige, og hvornår er eventuelt kan komme prisændringer. Vores gasleverandør vil ikke lave fastprisaftale med den situation vi har i verden lige nu. Så vi må følge dagspriserne lige som alle andre varmeværker. Det samme gælder for vores el leverandør.

Nye projekter

Bestyrelsen har gennem det seneste halve år undersøgt mulighederne for at kunne udskifte naturgassen med andre former for brændsel. De mest oplagt muligheder er varmepumpe og biomasse. Gram Fjernvarme har fået støtte til at hyre et rådgivningsfirma til at analysere mulighederne.

Som det ser ud lige nu, vil det være svært at få økonomi i en omlægning. Materialepriserne er steget voldsomt. Det samme er priserne på produktionsudstyr. Det er ikke til at skaffe arbejdskraft og leveringstiderne er flere år ude i fremtiden. Vi arbejder dog stadig på en løsning som kan erstatte gassen.

Fjernvarmens muligheder i kommunen

Sammen med Vojens- og Haderslev fjernvarme har Gram Fjernvarme været med til bords sammen med Haderslev Kommune for at undersøge mulighederne for fjernvarme i vores nærområde. Haderslev Kommune har, sammen med resten af kommunerne i Danmark, fået en bunden opgave i at kortlægge energimulighederne i kommunen. Opgaven skal være færdig ved udgangen af 2022. Mange husejere har spurgt ind til mulighederne for fjernvarme i Gram området. Men det ser svært ud at levere varme direkte. Det er simpelthen for dyrt at transportere varmt vand over længere strækninger. Der er så mulighed for at lave lokale fjernvarmeværker, eller kigge på termonet systemet.