De første tre måneder

De tre første måneder af 2020 har været en del varmere end budgetteret. Således er der leveret 7600 MWh i årets første kvartal mod 8010 MWh i 2019. Det svarer til 5% mindre forbrug. Ligeledes har vi fået ca. 18 % mere solvarme fra solvarmeanlægget, hvilket sammen med køb af billig strøm til elkedlen har bevirket at der er købt ca. 28% mindre naturgas sammenlignet med 2019.

Varmelager situationen

Desværre er vi også pga. Corona virusset blevet sat midlertidig i stå med opbygningen af en ekstra ”dyne” på varmelageret. Der har været tæt dialog med rådgiver og leverandører samt Arcon-Sunmark som har udviklet en ny måde at isolere toppen af varmelageret på. Tingene er næsten på plads. De afgørende forhandlinger mangler før der kan siges ”go til projektet.

Udskiftning af varmemålere

Coronakrisen har sat mange spor. Også i vores hverdag. Udskiftningen af energimålere blev sat i stå i hele mart og første halvdel af april måned.

Vi har nu fået besked fra Energistyrelsen via sundhedsstyrelsen at vi godt må komme ind og skifte målere. Forudsat der tages visse forholdsregler. Der er udarbejdet et brev, som forbrugeren får, hvori der stør at vi ønsker dialog om muligheden for at skifte måler, samt hvilke forholdsregler der skal tages. Vi håber derigennem at alle forbrugere vil hjælpe til med disse forholdsregler. Og sige fra hvis der er tvivl om sundhedstilstanden i hjemmet.

Generalforsamlingen er udskudt

Ugen før der skulle have været afholdt generalforsamling, blev Danmark lukket ned. Og dermed blev generalforsamlingen aflyst. Vi følger anvisningerne og når der igen lukkes op, vil der blive genindkaldt til generalforsamling. Vi ved i skrivende stund ikke hvornår det vil ske.