Infobrev 1 – 2019

Statslig beslutning hæver fjernvarmeprisen i Gram

Den 1. januar 2019 bortfaldt det statslige grundbeløbstilskud til alle kraftvarmeværker i Danmark. Bortfaldet af dette tilskud betyder, at fjernvarmepriserne kommer til at stige i 2019. Dette rammer desværre også Gram Fjernvarme, der ikke kan undslippe dette politiske tiltag. 

Konkret betyder det, at megawatt-timeprisen forbliver uændret på 837,50 kroner (gennemsnitspris i 2018 var 737,50 kr.), men den faste afgift stiger fra 23,75 kroner i 2018 til 37,50 kroner pr. m2 i 2019. Abonnementsbidraget stiger ligeledes fra 500 kroner til 750 kroner i 2019.

Gram Fjernvarme så det gerne anderledes, men uden grundbeløbstilskuddet vil fornævnte prisstigninger være uundgåelige.

Vi har ikke modtaget et særligt stort grundbeløb i 2. halvår 2018, grundet høje el-priser.

Samtidig lavede solen som bekendt rigtig meget varme, og derfor kunne vi ikke producere strøm med kraftvarmemotoren. Den producerede varme fra motoren var for det første dyrere og kunne ikke lagres.

På grund af det manglende grundbeløb i andet halvår 2018 fremkom et underskud som skal dækkes af forbrugerne i det følgende år. For ikke at få en for voldsom prisstigning blev Energitilsynet kontaktet for at give tilladelse til at dække underskuddet ind over to år. Anmodningen blev godkendt af Energitilsynet, og er således indregnet i budgettet.

Varmelageret.

Det gode vejr i 2018 betød at der kunne udnyttes over 1.900 MWh mere end i 2017. Hvilket er knap 10% mere, som ikke skulle varmes op af naturgas eller el. Her midt i januar er varmelageret ”tomt” for varme. Og det er ganske normalt. 

Desværre er der i skrivende stund intet nyt omkring udfordringerne med låget på varmelageret. Vi afventer på 4 måned at modtage en rapport fra Syns- og Skønsmanden. Voldgiftsnævnet har skrevet til os at syns- og skønserklæringen kommer i januar måned.

Vi håber at kunne få en afklaring snarest og dermed ved vi hvordan vi skal gribe sagen an med udbedring af varmelagerets låg.

Året der gik.

Varmeforbruget i 2018 var en smule mindre end forrige år. Der blev solgt 20.700 MWh. Mod 21.000 MWh i 2017. Godt nok havde vi en dejlig varm sommer. Men de tre første måneder i 2018 var rigtig kolde. Det samme var oktober.