”Så gik den desværre ikke længere.”
Det var overskriften på varslingsbrevet som blev udsendt til alle forbrugere i slutningen af september.
Et kedeligt brev med varsling om prisstigninger som vi desværre ikke er herre over. Den 1. oktober måtte vi hæve fjernvarmeprisen med 10%. Samtidig har vi varslet en yderligere prisstigning den 1. januar 2023. Denne prisstigning bliver dog mindre end annonceret i september.
Varmeprisen vil blive sat ned, hvis gas- og elpriserne falder igen. Det var tilfældet i april 2022, hvor vi reducerede prisen.
Der har været lidt tvivl om hvor meget priserne stiger i procenter. Her kommer forklaringen.
Indtil den 30. september kostede et ”standardhus” som er defineret med et varmeforbrug på 18,1 MWh og et areal på 130 m2,
812,50 kr. gange 18,1 MWh =            14706,25 kr.
+ 37,50 kr./m2 gange 130 m2 =          4875,00 kr.
+ abonnementsbidrag på                        750,00 kr.
I alt inkl. moms                                     20331,25 kr.

Fra 1. oktober 2022 er varmeprisen sådan:
925,00 kr. gange 18,1 MWh =           16742,50 kr.
+ 37,50 kr./m2 gange 130 m2 =         4875,00 kr.
+ abonnementsbidrag på                      750,00 kr.
I alt inkl. moms                                   22367,50 kr. Hvilket er en stigning på 10%

Den sidste tids prisfald på gassen har betydet at vi ikke hæver varmeprisen så meget som varslet i september.

Fra 1. januar 2023 er varmeprisen sådan:
1125,00 kr. gange 18,1 MWh =      20.362,50 kr.
+ 37,50 kr./m2 gange 130 m2 =      4.875,00 kr.
+ abonnementsbidrag på                    750,00 kr.
I alt inkl. moms                                25.987,50 kr. Hvilket er en stigning på 16,1% i forhold til 1. oktober ’22.

Energiindhold i varmelageret.
Den 1. oktober kunne vi måle et varme indhold i varmelageret på ca. 5900 MWh. Det er ca. 900 MWh mere en sidste år. Så hvis de sidste måneder i år ikke bliver koldere end sidste år, kan gaskedlen startes en uges tid senere. Vi er ligeledes i gang med en mindre ændring i produktionsapparatet som skal give mulighed for at lave mere varme på elkedlen, når spotpriserne er i bund.

Ny mulighed for fjernvarme
Vi har fået godkendt et projektforslag på at levere fjernvarme på Industrivej i Gram. Hidtil har det meste af Industrivej været naturgasområde. Men nu har man altså mulighed for at tilslutte sig fjernvarme.

Fjernvarmens muligheder i kommunen
De tre fjernvarmeselskaber i kommunen er nu færdig med deres bidrag til Haderslev Kommunes kortlægning af fjernvarmemuligheder. For Gram Fjernvarmes vedkommende er der ikke for nuværende økonomi i at lægge fjernvarme ud til Tiset eller de andre byer omkring Gram. Voldsomme prisstigninger på rør og materialer, meget lange leveringstider, mangel på entreprenører og usikkerheden om hvor mange forbrugere der vil tilslutte sig varmenettet, gør det ikke rentabel at fremføre fjernvarme. Men i forsyningsområdet kan alle ejendomme der ikke har fjernvarme få mulighed for at tilslutte sig fjernvarme.