Situationen omkring varmelager

Efterisoleringen af låget på varmelageret en næsten færdig. Reparationen har stået på i ca. 8 uger. Først blev der efterfyldt med Leca de steder hvor der var lunker og hvor der stod vand. Der er blevet brugt over 100 m³ Leca til efterisoleringen. Derefter blev der lagt en ekstra isolering på bestående af 2×7 cm XPS-isolering. XPS er en slags flamingo som har en meget god isoleringsevne. Oven på den nye isolering blev der lagt en top-dug som beskyttelse mod vind og vejr. Afslutningsvis er der lagt sugeslanger rundt på toppen til opsugning af regnvand.

Vi har løbende fulgt isoleringsevnen. Det kan konstateres at temperaturen i toppen af lageret ligger 5 grader højere end samme tidspunkt i det meget varme år 2018. Og der er op nuværende tidspunkt ca. 140 MWh mere varme indhold i lageret. I forhold til 2019 er temperaturen 9 grader højere end samme tidspunkt og indholdet 840 MWh højere. Her i slutningen af oktober er der således ca. 4.500 MWh varme tilbage.

Vi må stadig konstatere, at det går rigtig trægt med afklaringen af voldgiftssagen. Der blev lovet en rapport i februar 2020, der endnu ikke er kommet. Vi har rykket for rapporten flere gange, så vi kan få en afgørelse på varmelagerets problemer. Vi har i skrivende stund netop fået at vide at rapporten udsættes til julen 2020. Det er frustrerende at vi ikke kan få lukket sagen. Men det er vi desværre ikke herre over.

 

Varmeproduktionen

I de første 9 måneder af 2020 har solvarmen leveret ca. 300 MWh mere til værket end i 2019. Især i de kolde forårsmåneder har udnyttelsen af solvarmen været bedre. Der er samlet set solgt ca. 10% mindre varme i samme periode. Månederne maj, juni, og august var meget solrige hvilket har bevirket et mindre salg.

 

Generalforsamlingen

Onsdag den 9. september 2020 blev der afholdt generalforsamling i Gram Fritidscenter. I alt var der mødt ca. 90 deltagere. Formanden fremlagde beretningen som omhandlede regnskabsåret 2019. Der var valg til bestyrelsen. Det blev til genvalg af John Pies Christiansen og Preben Falkenberg. Under eventuelt blev reparationen af varmelagerets låg vist i billeder og tekst.