Status på varmelageret

Der er nu lavet beregninger på varmelageret, som viser hvor meget efterisolering, der skal lægges ud for at opnå den ønskede effekt. Vi er valgt en anden rådgiver, som har lavet tilsvarende varmelagre, men med et andet koncept. Deres forslag bliver nu efterprøvet og der indhentes tilbud på materiale, montering og tilsyn. Bestyrelsen har besluttet at igangsætte efterisolering efter de nye beregninger er foretaget. Eftermonteringen af ekstra isolering forventes at koste ca. 7,2 millioner kroner. Penge, som vi går efter at entreprenør og rådgiver på det første projekt skal betale. Vi forventer at eftermontering af ekstra isolering kan foretages i det tidlige efterår. Der er beregnet en simpel tilbagebetalingstid på 3½ år. Ved at omlægge nogle bestående lån, bliver den årlige meromkostning holdt nede, så varmeprisen af den grund ikke bør stige.

I syns- og skønssagen lider vi under en meget langsom sagsbehandling, hvor der bliver stillet mange ”supplerende spørgsmål” til sagen via Voldgiftnævnet. Så længe dette står på, kan sagen hverken ende i et forlig eller komme for retten. Vi er frustrerede over, at vi ikke kan få en afslutning på det.

 

Varmeforbrug hen over sommeren.

Sommeren 2019 ligner meget et standard år for solvarmeproduktion. Nå man ser på tallene fra det meget varme 2018, er der til og med september måned lavet 1870 MWh mindre i år, hvilket svarer til en forskel på 9,4%.

Det positive er at der er pumpet mere varme ud af varmelageret end i 2018. Den 30. september var der pumpet 786 MWh mere ud til forbrugerne end i 2018. Dette skyldes til dels at det har været koldere, til dels at varme fra solen er blevet brugt med det samme (så vidt det har været muligt). Men det betyder også, at der ikke er så meget varmekapacitet tilbage i varmelageret til vinteren. Dermed skal vi bruge af de andre opvarmningskilder; naturgas og strøm til varmepumpe og el-kedel. Brugen af strøm er dog betinget af at prisen for el er fordelagtigt sammenlignet med gasprisen.

 

Kommunegaranti

Haderslev Kommune har kontaktet de tre fjernvarmeværker samt alle vandværker, der har en kommunegaranti på lån. Kommunen mener at have lovhjemmel til at indføre en løbende provision på de lån, der stadig afdrages på. Garantiprovisionen skal beregnes efter et regneark, hvor forskellige data indgår. Da der i 2014 skulle hjemtages lån, var Kommunekredit det billigste – og det selv om der skulle betales en stiftelsesprovision i kommunen på 1% af lånet. Nu vil Haderslev Kommune yderligere forlange et beløb på i størrelsesordenen 5-600.000,- kroner hos Gram Fjernvarme pr. år. Det vil værkerne selvfølgelig sætte sig i mod. Der er aftalt møder med Haderslev Kommune, hvor varmeværkerne vil komme med vores argumentationer mod indførelsen.