Generalforsamling 2022

I år var der heldigvis ingen restriktioner, og derfor kunne Gram Fjernvarme som planlagt holde generalforsamling den 23. marts. Her mødte 115 forbrugere op i Gram Fritidscenter, hvor generalforsamlingen blev afholdt i forlængelse af Gram Vandværks generalforsamling.  

Formand Johannes Schmidt fortalte i sin beretning om året, der var gået, samt at regnskabet viste et overskud på 2,4 millioner kroner. Det skyldes blandt andet et højre varmesalg og lavere omkostninger til brændselskøb, fordi der har været bedre udnyttelse af varmelageret. 

Der var kampvalg til bestyrelsen, hvor tre forbrugere stillede op til to pladser. Det blev til genvalg af John Pies Christiansen og Preben Falkenberg. Morten Jørgensen opnåede ikke nok stemmer.

På generalforsamlingen blev et forslag til ændringer af vedtægterne vedtaget enstemmigt. Der var dog ikke nok forbrugere til stede, og derfor blev der holdt en ekstraordinær generalforsamling på varmeværket den 6. april, hvor ændringerne blev endeligt vedtaget.

Takstnedsættelse pr. 1. april

I efteråret var der ekstreme prisstigninger på naturgas, hvilket var årsagen til, at taksterne blev sat op 1. januar 2022. Selv om priserne på både gas, el og olie stadig er høje og uforudselige, så har Gram Fjernvarme som nævnt også haft glæde af et højt varmesalg, samtidig med at forbedringerne på varmelageret har givet resultat.

Derfor kan det lade sig gøre at sætte taksten ned igen, og fra den 1. april 2022 er prisen pr MWh faldet fra 1000 kr. til 812,50 kr.

Voldgiftssagen er nu afsluttet

Sagen om fejl og mangler på varmelageret blev behandlet ved voldgiftsretten i Odense over tre dage i januar, og i marts kom afgørelsen: Gram Fjernvarme vandt delvist sagen mod Chr. Johansen, og tabte sagen mod Rambøll vedrørende mangler på låget.

I sagen mod Chr. Johansen fik Gram Fjernvarme tilkendt en reduceret erstatning på 2.500.000 kr. for mangler på låget, lige som vi fik dækket sagsomkostningerne og procesrenter.

I sagen mod Rambøll blev Gram Fjernvarme tilkendt en erstatning på 210.000 kr. vedrørende fejl på diffuserrør, men vi skal samtidig betale sagsomkostninger for 298.000 kr. Retten vurderede, at der var tale om en væsentlig forbedring og ikke kun en udbedring af fejl på låget.

Efter et langt forløb er sagen nu endelig afsluttet, og solvarmeanlægget kører nu helt som tiltænkt til glæde for forbrugerne.

Varmecheck

Gram Fjernvarme ser desværre ikke ud til at blive et af de varmeværker, hvor forbrugere med en lav indkomst kan modtage en varmecheck senere på året.

Dette har vi gjort indsigelser imod til Energistyrelsen, lige som vi har skrevet til Energi- og Klimaminister Dan Jørgensen, Dansk Fjernvarme og flere energiordførere i Folketinget, da vi har svært ved at se rimeligheden i, at varmeværker, der har en lavere varmepris end Gram Fjernvarme, er på listen over varmeværker, hvor forbrugere kan modtage varmechecken. Dags dato har vi ikke fået svar fra politikerne.