Den 1. april 2018 hævede Gram Fjernvarme prisen på varmen. Information om prisstigningen blev givet i et nyhedsbrev, der blev sendt ud sammen med indkrævning af anden rate. Efterfølgende har vi måttet erkende, at vores information om prisstigningen har været utilstrækkelig og derfor forståeligt nok har givet anledning til mange frustrationer hos jer forbrugere.

Det skal vi være de første til at beklage!

Vi har sidenhen holdt et informationsmøde, hvor årsagerne til stigningen blev fremlagt.

Prisstigningen skyldes mange forskellige faktorer. Herunder vil vi gøre rede for de to væsentligste grunde til prisstigningen.

Vejret
På generalforsamlingen i 2013 blev det vedtaget at udvide solvarmeanlægget til nuværende størrelse. Grunden til, at det netop blev solvarme, der blev satset på og ikke f.eks. biobrændsel, er, at lovgivningen ikke giver Gram Fjernvarme mulighed for at bruge biobrændsel.

Desværre var 2017 et yderst ringe år rent solmæssigt, hvorfor der blev produceret 10,4% mindre solvarme end i 2016. Dette betød, at vi allerede i november måtte starte gaskedlen op, hvilket var væsentligt tidligere, end vi havde håbet på. Da gas er dyrt at fyre med, steg driftsomkostningerne betragteligt.

Låget på varmelageret
Det har desværre vist sig, at det varmelager, der skal holde på varmen, der laves i de solrige måneder, ikke er isoleret godt nok og der er vand i isoleringen. Derfor kører der nu en voldgiftssag, hvor en synsmand skal finde ud af, om det er entreprenøren, der ikke har udført arbejdet korrekt, eller om det er Gram Fjernvarmes rådgiver, der ikke har udført det tilsyn, som de er betalt for at gøre. Det er en kompliceret sag, som desværre også tager lang tid.

Så længe sagen kører, er Gram Fjernvarme blevet rådgivet til ikke selv at forsøge at tætne låget, da dette kan betyde, at man ikke kan køre en evt. erstatningssag.

Konklusion:
Disse uforudsete ting betød, at Gram Fjernvarme i 2017 kom ud med et underskud på 3 millioner. Rent lovgivningsmæssigt er der ikke andre til at betale dette underskud end forbrugerne, hvorfor vi er blevet nødt til at hæve prisen på varme, så underskuddet kan blive dækket.

Med et solvarmeanlæg vil priserne altid svinge, da vi ikke kan forudsige antallet af soltimer. Men priserne ville også svinge fra år til år, hvis vi kun fyrede med gas. Og desuden: selvom vi ikke havde investeret i et solanlæg og kun fyrede med gas, ville vi også skulle ud i en prisstigning. Fjernvarmen i et standardhus i Gram har i en 10-årsperiode været steget fra 15.931 kr. til 16.936 kr. svarende til en stigning på 9,4%

Bestyrelse og ledelse mener stadig, at brugerne gjorde en god investering, da de på bestyrelsens opfordring bakkede op om en udvidelse af solvarmeanlægget. Men vi lægger os fladt ned og beklager den dårlige information om prisstigningen. Og vi ærgrer os også over det uskønne forløb, der har været omkring de problemer, der har været med varmelageret.

Det manglende solskinsvejr i 2017 kan vi ikke gøre noget ved, men vi glæder os hver dag solen skinner.