Generalforsamlingen

Datoen for næste generalforsamling blev oprindelig fastlagt til at være onsdag den 24. marts 2021. Corona situationen har dog igen udsat afholdelsen af generalforsamlingen. Som det ser ud nu, afholdes generalforsamlingen til efteråret. Flytningen sker for at kunne tilgodese alle forbrugere, så ingen udelukkes for deltagelse.


Varmeproduktionen

Vi kan konstatere at det har været rigtig koldt i de to første måneder af 2021. Således er der forbrugt 3% mere varme i januar og hele 20% mere i februar, end der er budgetteret med. Marts måneds forbrug passede til budgetteret forbrug.
Når det er koldt og minusgrader blæser det ikke. Det har vi mærket på strømpriserne. De har været meget høje hvilket igen har betydet at elkedlen og varmepumpen ikke har været i drift som ønsket. Gassen har simpelthen været et billigere brændsel. Det igen har betydet en højere produktionspris i januar og februar. Til gengæld har elpriserne været fordelagtige i marts og april måned. Så sammen med forårssolen har elkedlen og varmepumpen leveret det meste af varmen i de sidste to måneder.


Voldgiftssagen

Rapporten fra syns- og skønsmanden som beskriver problemerne på varmelageret er nu kommet. Den er lige nu ved at blive nærlæst. Næste skridt er at invitere parterne til et forligsmøde.


e-Boks

Der er nu mulighed for at tilmelde sig til e-Boks via e-forsyning, www.eforsyning.dk/gram. Når du vælger at få posten i e-Boks, vil du fremover modtage breve fra os digitalt. F.eks. årsopgørelse og budget, indkaldelse til den årlige generalforsamling, informationer og beskeder m.m. Vi har vedhæftet en vejledning som forklarer hvordan du tilmelder dig i e-Boks.


Udskiftning af varmemålere

Vi fortsætter med målerskift i 2021. Personalet bliver testet for covid-19 hver uge indtil Corona pandemien er forbi. Alle forbrugere der skal have udskiftes målere, får en skriftlig meddelelse om forholdsreglerne før – under og efter et besøg. Man har naturligvis lov til at sige nej tak til et besøg i denne tid.