Godt nytår fra Gram Fjernvarme

Vi begynder 2022 med at se tilbage på 2021, hvor vi i slutningen af året måtte varsle højere takster. I løbet af sensommeren og efteråret steg både el- og naturgaspriser i hele Europa voldsomt – gasprisen med mere end 300 % – og både Gram Fjernvarme og mange andre fjernvarmeselskaber har derfor været nødsaget til at hæve priserne.

Vores nye takster per 1. januar 2022 blev blandt andet meldt ud via SMS, hvilket udløste både lokal debat og henvendelser fra forbrugere. Desværre var det vores eneste mulighed for at varsle takststigningerne rettidig.

De europæiske priser på naturgas og el fortsatte med at stige året ud og toppede lige omkring jul. I skrivende stund er priserne heldigvis igen på retur, og vi håber, at markedet generelt finder et mere roligt leje i 2022. Vi følger markederne nøje for at se, om priserne eventuelt kan sættes ned i løbet af året.

Få overblikket over de nuværende takster her www.gram-fjernvarme.dk/oekonomi/takstblad-2022/

Du kan følge dit eget forbrug på www.eforsyning.dk/gram

 Voldgiftssagen

Striden om manglerne på varmelageret er, som tidligere beskrevet, endt i en voldgiftssag, som blev behandlet i voldgiftsretten den 10. til 12. januar 2022, hvor Gram Fjernvarme naturligvis var repræsenteret. Vi kender endnu ikke udfaldet, men vi ser frem til voldgiftsrettens afgørelse og dermed forhåbentlig også et punktum i sagen, der har kørt siden 2017. Afgørelsen ventes i slutningen af marts.

Gode resultater på varmelageret

I slutningen af 2020 blev varmelageret efterisoleret, og det arbejde har vi nu for alvor set resultatet af. Den ekstra isolering på låget har som forventet en tydelig effekt, og varmetabet er blevet reduceret til 21 %. Det betyder, at vi på trods af færre solskinstimer i 2021, fik 2.050 MWh mere varme ud af varmelageret, som opvarmes af solfangerne.

Jo mere varme, vi fik ud af varmelageret, jo mindre var behovet for gas og el, hvilket igen var en fordel i forhold til priserne i den sidste halvdel året.

2021 startede med et par ekstra kolde måneder, mens efteråret var lunere end andre år. Det blæste mindre end normalt, hvilket også har været med til at påvirke elpriserne. Dog er der forbrugt 8,7 % mere varme end budgetteret. I alt blev forbruget i 2021 på 20.198 MWh.

Udskiftning af varmemålere

I efteråret 2021 nåede vi næsten i mål med udskiftningen af målere. I løbet af de seneste tre år har vi dermed udskiftet 1200 varmemålere og 1600 vandmålere hos forbrugerne. Vi mangler dog at skifte de sidste ca. 150 målere.

Samtidig er vi gået over til at døgnaflæse varmemålerne, hvilket har krævet enkelte ekstra antenner for at få fuld dækning i byen. De er nu også sat op, og du kan selv følge dit forbrug via www.eforsyning.dk/gram.

 Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling er planlagt til den 23. marts 2022. Vi krydser fingre for, at Corona ikke giver anledning til ændringer eller udsættelser i år. Den officielle indkaldelse til generalforsamlingen bliver annonceret og sendt via e-Boks senest to uger før.

BBR-oversigt

Vi har foretaget opdateringer i vores BBR-register. Det har betydning for betaling af det faste bidrag. Når der ændres i myndighedernes BBR-register, bliver vores register også opdateret.

Få besked i e-Boks

Husk, at du kan tilmelde Gram Fjernvarme til din e-Boks via e-forsyning på www.eforsyning.dk/gram. Så vil du fremover modtage årsopgørelsen, indkaldelse til den årlige generalforsamling, informationer og beskeder m.m. digitalt.