Invitation til informationsmøde

Som følge af prisstigning på fjernvarmen, inviterer Gram Fjernvarme alle forbrugere til informationsaften

tirsdag den 29. maj, kl. 19.00 i Gram Fritidscenter.

Bestyrelsen vil her forklare baggrunden for prisstigningen samt de mekanismer og beslutninger der ligger til grund for prissætningen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Gram Fjernvarme