Hen over sommeren har der været skrevet og sagt meget omkring prisstigninger på fjernvarmen. Vi vil her prøve at redegøre for situationen i Gram.

Grundbeløbet
Som det blev omtalt på infomødet den 29. maj, forsvinder grundbeløbet fra den 1. januar 2019.
Grundbeløbet er et tilskud til decentrale kraftvarmeværker, der blev indført i 2004 ifm. liberaliseringen af elmarkedet. Det blev indført for at sikre, at værkerne kunne være til rådighed for at holde hånden under Danmarks elforsyning også i perioder med lave elpriser. Grundbeløbet hænger sammen med markedsprisen for el, og når elprisen falder, stiger tilskuddet. Det var forventningen, at elpriserne efter liberaliseringen af elmarkedet ville stabilisere sig på et højere niveau inden 2019, så værkerne ved udløbet af tilskudsordningen ikke ville behøve den længere. Sådan er det imidlertid ikke gået, og derfor står mange kraftvarmeværker med et økonomisk underskud, når de skal undvære grundbeløbet fra 1. januar 2019.

Fremtidens varmepriser
I Gram realiserede vi i 2017 et stort underskud. Dette er sket dels på grund af et mindre udbytte af varme fra vores solvarmeanlæg og dels på grund af stigninger i energipriserne. Underskuddet skal i henhold til lovgivningen opkræves i efterfølgende regnskabsår, og da fjernvarmeprisen blev sat op den 1. april i år, var det dels for at indhente underskuddet fra året før, men også for at dække det nu kendte lavere udbytte fra solvarmeanlægget. Et lavere udbytte, som desværre vil være der indtil fejlene ved anlægget er udbedret. Prisstigningen til at dække underskuddet er dog en engangsbegivenhed og denne prisstigning ville naturligvis være bortfaldet i 2019, såfremt grundbeløbet ikke ophørte 1. januar 2019 og medførte færre indtægter for varmeværket.
Det forhold, at grundbeløbet bortfalder 1. januar 2019 medfører, at mange varmeværker i Danmark vil være nødt til at hæve deres priser markant, da deres indtægter falder. I Gram betyder det, at prisstigningen fra 1. april ikke rulles tilbage. Man kan derfor sige, at den prisstigning der blev gennemført 1. april 2018 i nogen grad vil gøre, at prisstigningen i 2019 som følge af bortfald af grundbeløb bliver markant lavere i Gram end i andre værker i Danmark.
Der er på nuværende tidspunkt ca. 15% mere solenergi i varmelageret end på samme tid i 2017. Meget afhænger af vinterens naturgas priser. Priserne er steget markant hen over efteråret med 73% i forhold til først på året. Dog har vi lavet en lavere fastprisaftale på en del af naturgassen. Og her midt i oktober har vi endnu ikke startet op for gaskedlerne.

Status på varmelageret
Tirsdag den 4. september blev der afholdt syn og skøn på varmeværket med deltagere fra entreprenøren, den rådgivende ingeniør og leverandøren af dugen samt syn- og skønsmanden. Fra Gram Fjernvarme var vi repræsenteret sammen med vores advokat.
Forudgående skriftlige spørgsmål og svar blev gennemgået og efterfølgende blev låget på varmelageret inspiceret. Der blev skåret nogle huller i den øverste dug for at se på den våde isolering.
Vi fra Gram Fjernvarme havde ønske om at få kigget nærmere ned i isoleringen. Det gik syn- og skønsmanden med til. Mandag den 17. september var vi igen sammen med syn- og skønsmanden på låget og fik kigget ned i bunden af låget tre forskellige steder. Et enkelt sted var der delvis tørt i bunden af isoleringen, men resten af isoleringen var vådt.

Vi kunne også konstatere at der manglede op til 1/3 isoleringstykkelse alle steder i forhold til hvad der er foreskrevet på tegningerne. Dette er selvfølgelig ikke godt nok.
Nu afventes syn- og skønsmanden rapport som skal ligge til grund for en afgørelse.

Samtidig er vi ved at indtage tilbud på yderligere isolering af låget, og afventer tilladelse til at påbegynde udbedring.