Det første halvår

Efter de første seks måneder kan vi se, at solen har lavet lige så meget varme som det første halvår i 2018. Eller ca. 25% mere end i første halvår 2019. Vi kan til gengæld også konstatere, at der kun er solgt ca. 90 % varme i forhold til det budgetterede. Det skyldes til dels et varmere forår, til dels at Coronakrisen har lukket ned for de større forbrugere i byen. Solvarmen har leveret mere til varme forbrugerne end gas og el, hvilket har udlignet budgettet i forhold til det førnævnte mindre salg af varme.

Situationen omkring varmelager

De sidste par måneder har vi igen fået gang i processen med reparation af varmelagerets isoleringsevne. Aftalerne er ved at falde på plads, og vi mangler kun en startdato. Vi forventer, at vi kommer i gang i august. Først skal der efterfyldes med Leca på de steder, hvor de største ’lunker’ er. Dernæst kommer der en hård isoleringsplade på og til sidst afsluttes der med en grå dug, som svejses oven på den eksisterende dug. Der er afsat seks uger til hele projektet.

Vi må desværre også konstatere, at det går rigtig trægt med afklaringen af voldgiftssagen. Der blev lovet en rapport i februar 2020, der endnu ikke er kommet. Vi har rykket for rapporten flere gange, så vi kan få en afgørelse på varmelagerets problemer. Vi håber, at vi kan fortælle mere til generalforsamlingen.

Udskiftning af varmemålere

Fra Energistyrelsen har vi, via sundhedsstyrelsen, udarbejdet et brev som til alle borgere, hvori der står, at vi ønsker dialog om muligheden for at skifte måler, samt hvilke forholdsregler der skal tages.

Det går rigtig godt med udskiftningen. Vi vil dog opfordre alle til at kontakte os, når man har fået et brev ind ad døren. Det gør det nemmere at planlægge udskiftningen.

Generalforsamlingen

Datoen for generalforsamlingen er nu fastsat. Det bliver onsdag den 9. september 2020. Aftenen afvikles sammen med Gram Vandværk, og starter med vandværkets generalforsamling kl. 18.00. Herefter vil der en let anretning, hvorefter fjernvarmens generalforsamling starter kl. 19.30.