Solvarmen og varmelageret

Siden sidste nyhedsbrev er udkommet, har vi haft møde med vores leverandør og rådgiver om udformningen af et bedre isolerende låg til varmelageret. Det er der kommet et notat ud af, som foreslår en metode til efterisolering. Låget ønskes udbedret i indeværende år for at afbøde på varmetabet til vinter. Der bliver lige nu regnet på, hvad der skal til for at give en bedre isolering.

Vi har haft en drone oppe i luften en aften i maj måned. Dronen termofotograferede låget for at finde ud af, hvor henne varmeafgivelsen er størst. Ud fra billederne kan vi se at der er nogle afgrænsede områder med meget tab. I disse områder skal der gøres en ekstra indsats for at få en bedre isolering.

 

I syns- og skønssagen lider vi under en meget langsom behandling. Der bliver hele tiden stillet ”supplerende spørgsmål” til sagen via Voldgiftnævnet. Så længe man gør det, kan sagen hverken ende i et forlig eller komme for retten. Det er frustrerende, at vi ikke kan få en afslutning på dette. Derfor arbejdes der hårdt på at få udbedret låget i indeværende år.

 

Varm vinter

Februar, marts og april måned var nogle varme måneder. Mange forbrugere har brugt væsentlig mindre varme en budgetteret. Således blev der solgt 20% mindre varme i februar, 15% mindre i marts og hele 32% mindre i april måned. I januar passede det næsten med 99% salg i forhold til budgetteret. Maj måned var til gengæld noget koldere. Har blev der solgt 31% mere varme.

 

Ændringer på kontoret

Fra den 1. juli går Trine Nielsen på barselsorlov. Det betyder, at vores dagligdag på kontoret ændres, da nye stemmer betjener vores telefoner. Hanne Grethe Holm vil fremover være på kontoret mandag og onsdag. Hun tager sig af de daglige rutiner så som flytteopgørelser, henvendelser fra forbrugere og daglig bogføring.

Pia Hansen er på kontoret hver torsdag. Pia kender i forvejen til fjernvarmebranchen, hvor arbejder for Christiansfeld- og Vamdrup Fjernvarme. Hun kommer til at få ansvaret for regnskabsmæssige sager.

Vi glæder os til tage imod vores nye kollegaer – og håber, at I vil gøre det samme.