Året der gik i tal

Året 2019 blev et gennemsnitsår hvad angår solvarme. Der blev produceret 17690 megawatttimer (MWh) solvarme. Hvilket er 2300 MWh mindre en det solrige år 2018. Og alligevel blev udnyttelsen procentvis bedre med 64%. Der blev således leveret 11348 MWh til værket til videre distribuering. Elkedlen leverede ca. 1200 MWh og varmepumpen ca. 1300 MWh. Resten af den leverede varme som blev 11500 MWh blev lavet på gaskedlerne.

Varmelager

Der har været foretaget et supplerende syn og skøn på damvarmelageret i december måned. Alle parter var repræsenteret og syns- og skønsmanden udmeldte på baggrund af mødet at der vil komme en rapport i starten af februar. Rapporten ligger herefter til grund for erstatning og skyld. Hvis en eller flere af parterne ikke kan godkende rapporten, er der mulighed for at gå i voldgiftsretten for at få en afgørelse.

I mellemtiden er vi ved at indhente tilbud på en ekstra ”dyne” som skal lægges ovenpå det eksisterende låg. Det var planen at gå i gang i efteråret, men efter at der er kommet nye oplysninger om mulighed for at bruge en mere effektiv isolering, har der været behov for nye beregninger.

Kommunegaranti

Der har været dialogmøde med Haderslev kommune og de tre varmeværker, Haderslev, Vojens og Gram omkring kommunens forlangende af en løbende provision på de bestående kommunegaranterede lån som de tre varmeværker har. Varmeværkerne fremførte det urimelige i at kommunen langt hen i regnskabsåret vil opkræve provision. Varmeværkerne har ikke haft mulighed for at indregne dette i budgetterne. Mødet var ikke opløftende.

Haderslev Kommune har efterfølgende sendt en regning på 0,55% af restgælden som hvert varmeværk har. For Gram Fjernvarmes vedkommende betød det at vi den 21 december fik en regning for 2019 på 520.000,- kr. Penge som vi ikke har haft mulighed for at indregne i budgetterne forinden.

Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Derfor har alle varmeværker sendt et fælles brev til Haderslev Kommune hvor der er givet udtryk for vores utilfredshed og protest mod denne handling fra kommunen.

Vi forsætter med at påvirke politikerne for at få annulleret beslutningen.

Nedsættelse af varmeprisen

Flere ting har spillet ind ved beregning af prisen på varmeforbruget i 2020. Vi har vi formået at få mere varme ud af varmelageret. Der er købt mindre naturgas ind. Indkøb af el til varmepumpe og elkedel har været gunstigere.

Det har betydet at den variable varmepris er nedsat med 50,- kr. pr megawatttimer (MWh).

Udskiftning af varmemålere

I 2017 blev det besluttet at udskifte alle varmemålere over en treårig periode, da de gamle målere var ved at overskride levetiden. Samtidig er det nu muligt med det nye aflæsningssystem af aflæse målerne hvert døgn. Vi går nu ind i det sidste udskiftningssår og derfor vil mange forbrugere opleve at teknikerne ringer på for at komme og foretage en udskiftning/opdatering. Vi håber at forbrugerne vil tage godt imod dem.