Generalforsamling 2020 kunne endelig afholdes

Endelig kunne generalforsamlingen for 2019 afholdes. Den 9. september 2020 kom ca. 80 forbrugere til generalforsamling i Gram Fritidscenter.

Først blev Gram Vandværks generalforsamling afholdt og dernæst var det Gram Fjernvarmes tur.

 

Bestyrelsens formand Johannes Schmidt nævnte blandt andet at der er produceret 17.690 MWh på solvarmeanlægget, det er 13% mindre end sidste år, og det er ca. 56% af vores samlede varmeproduktion. Produktionen på solvarmeanlægget ligger lige på gennemsnittet af de sidste 4 år.

Elkedlen har produceret 1.773 MWh og det er 30% mindre end sidste år. 

Der er solgt 19.413 MWh varme og det giver et ledningstab på 6.534 MWh eller omregnet: 25%.

Årets resultat blev et overskud på 2.012.986 kr. mod det budgetterede resultat på 1.817.000 kr.

De væsentligste årsager til forskellen mellem budget og det realiserede er mindre udgifter til køb af energisparepoint og CO2 kvoter. Derudover har der været større driftsindtægter end budgetteret. Af ekstra udgifter kom der så lige en uventet regning på 520.000 kr. for garantiprovision fra Haderslev Kommune. Det vender jeg lige tilbage til. Havde vi ikke fået den regning fra Haderslev Kommune kunne vi faktisk have sænket varmeprisen endnu mere end vi har gjort.

Vi har sænket prisen fra 837,5 kr. til 787,50 pr. MWh.

I maj 2019 modtog vi et brev fra Haderslev Kommune hvor de meddelte at vi nu skulle til at betale en løbende provision af vores Kommunegaranti.

Gram Fjernvarme og vores advokat mener, at kommunens juridiske vurdering af at den er forpligtiget til at opkræve garantiprovisionen er forkert. Vi har været i dialog og til møder en del gange, men er ofte blevet mødt med en arrogance og et svar om at det forlanger Kommunernes Landsforening. Jeg har kontaktet nogle byrådsmedlemmer for svar på hvilket grundlag denne beslutning er truffet.

De fleste kunne end ikke huske deres beslutning, da det har været en efterretningssag fra embedsfolkene i Haderslev Kommune. For 14 dage siden fik vi ”ekstra ordinært” 15 minutters fortræde for økonomiudvalget for at fortælle hvilke konsekvenser deres beslutning har for os i Gram.

  • Vi har lavet en investering i tillid til en skriftlig aftale i 2015.
  • Vi har betalt en stiftelsesprovision på 1 mill kr. som man kunne starte med at modregne, men den mener de er modregnet fra 2016 -2019.
  • De har lavet en konkret vurdering af hvert selskab, men alle forsyningsselskaber der har en kommunegaranti i Haderslev Kommune betaler 0,55%.
  • Den beregning der ligger til grund for de 0,55% vil vi gerne se, men har ikke modtaget den endnu.
  • De har sammenlignet med omkring liggende kommuner, det undre os for i Tønder Kommune betaler de 0,4%.
  • Vi modtager brevet i maj 2019 og en faktura den 23. december 2019, hvor det er første gang bliver præsenteret for hvor meget vi skal betale. På det tidspunkt har vi lagt budget og indberettet det til Energitilsynet, så vi havde ikke en chance for at indregne det i budgettet for 2020. Det er ikke uhøfligt – nej der er direkte uforskammet. De skriver i en nota fra byrådsmødet at der er et års varsel for ændringer i aftalen fra 2015.
  • Der er nedsat et udvalg i folketinget som er ved at undersøge om det er rigtig at der skal betales en løbende provision, her kunne Haderslev Kommune som andre kommuner har gjort – vente og se hvad udfaldet bliver.

Så hvor der er en vilje er der også en vej – kære Haderslev Kommune.

Vi ser det her som om, at Haderslev Kommune er en kommune, der løber fra sine aftaler og er imod den grønne omstilling til ikke fossile brændsler.

Vi venter stadigvæk på svar fra dem, der skulle være vores lokale politikere.

Er der her nogen, der har mulighed for at påvirker vores politikere må I meget gerne hjælpe.

Selvom vi har sænket prisen og er nået under 20.000 kr. for et standard hus er vi ikke tilfredse med den varmepris vi har i Gram.

Vi har gjort mange af de ting som politikerne ”snakker” om i forbindelse med den grønne omstilling. Som I har kunnet se i medierne, er vi dog langt fra de eneste. Som det ser ud nu er der 16 værker med en pris på over 20.000 kr. og 32 værker med en pris mellem 18- og 20.000 kr.

Vi har i længere tid forsøgt – i samarbejde med Dansk Fjernvarme og andre fjernvarmeværker – at påpege, hvilken situation vi er i, det har politikerne ikke ville se på endnu. Den 21. marts 2019 var vi til møde med daværende Energiminister hvor vi fremlagde vores udfordringer med høje varmepriser.

Vi arbejder videre med at holde politikkerne til ansvar og vi arbejder hårdt for finde løsninger, der kan give en lavere varmepris. 

Vi har stadigvæk ikke en endelig afklaring på udfordringer med låget på varme lageret. Vi har endnu ikke hørt fra skønsmanden med den endelige rapport. Det synes vi er dybt utilfredsstillende. Det er simpelthen ikke rimeligt at det skal tage så lang tid.

Vi mener ikke vi kan blive ved med at afvente hvad der sker med voldgiftssagen. Så derfor har vi besluttet selv at lægge et ekstra lag isolering på låget. Da vi tog beslutningen, var udgiften budgettet til ca. 7.000.000 kr. med en tilbagebetalingstid på 3,5 år i form af mindre varmetab. Efter at alle tilbud og aftaler er på plads ser det ud til at vi kan holde det under 6.000.000 kr. Udbedringen af låget er startet op her i august 2020 og forventes at være færdigt i oktober 2020.

Der var genvalg til bestyrelsens to medlemmer Preben Falkenberg og John Pies Christiansen. I bestyrelsen sidder derudover Johannes Schmidt, Allan Sølbek-Severin og Hanne Margrethe Jensen.

Bestyrelsen konstituerede sig med Johannes Schmidt som formand. John Pies Christiansen blev næstformand.

Revisionsfirmaet Sønderjyllands Revision blev igen valgt som revisor.