Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger

Gram Vandværk og Gram Fjernvarme afholder generalforsamlinger torsdag den 26. marts 2020, i Gram Fritidscenter.
Kl. 18.00 afholdes generalforsamling for Gram Vandværk.
Ca. kl. 18.45 serveres der fælles middag for deltagere i generalforsamlingerne.
Kl. 19.30 afholdes der generalforsamling for Gram Fjernvarme.
Med hensyn til middagen er det nødvendigt med tilmelding senest fredag den 20. marts. Tilmelding kan foretages her

tilmelding

Alternativt kan tilmelding foretages på telefon 73820000 mellem 9.00 og 15.00
Kl. 18.00
Dagsorden for Gram Vandværk
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.    Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7.    Valg af autoriseret revisor
8.    Eventuelt.
Middag
Kl. 19.30
Dagsorden for Gram Fjernvarme
1.    Valg af dirigent.
2.    Beretning for det forløbne regnskabsår.
3.    Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4.    Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5.    Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6.    Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.    Valg af revisor.
9.    Eventuelt.
Vel mødt
Bestyrelserne i Gram Vandværk og Gram Fjernvarme.