Mandag den 19. marts afholdte Gram Fjernvarme generalforsamling på Gram Slotskro.

50 forbrugere var mødt op til generalforsamlingen som lokkede med middag.

Før middagen var det Gram Vandværks tur til at holde generalforsamling.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg. John Pies Christiansen og Preben Falkenberg var på valg. Thies Mathiesen der indtil nu havde siddet som Haderslev Kommunes tilforordnede trak sig. Kommunen stiller ikke længere krav om at have en byrådspolitiker siddende i bestyrelsen. Så derfor skulle der vælges et nyt medlem af forbrugerkredsen. Valget faldt på Allan Severin. Allan har før siddet i bestyrelsen, så han kender fjernvarmen. Og John Pies Christiansen og Preben Falkenberg blev genvalgt.